Performances

“कविता -घरी राहिली माणसे -ओंकार कऱ्हाडे” ‘(कंटाळ्यापासून)वाचवणारे वाचन’ ओंकार कऱ्हाडे OMKAR KARHADE

“खोगीरभरती -पु.ल. देशपांडे” Reading, the Saviour (कंटाळ्यापासून) वाचवणारे वाचन अस्मिता काणे ASMITA KANE

Lockdown Video Series